Organisatie

Binnen de geestelijke gezondheidszorg is een proces van vermaatschappelijking gaande. Dit betekent dat steeds meer mensen met een langerdurende psychiatrische achtergrond zelfstandig gaan wonen. Een aantal mensen worden hierbij in de thuissituatie ondersteund. Dit gebeurt door het aanbieden van dagactiviteiten, medicatie en regelmatig terugkerend gesprek met een behandelaar. Maar ook door ondersteuning vanuit het sociale netwerk. Aan dit laatste ontbreekt het vaak. Mensen met een psychiatrische achtergrond zijn vaak niet in staat om zelfstandig een sociaal netwerk op te bouwen. Ook zijn er vanuit de samenleving nog veel stigma’s en vooroordelen naar mensen met een psychiatrische achtergrond.
De Vriendendienst beoogt de vermaatschappelijking weer op gang te brengen door een brug te slaan tussen mensen met een psychiatrische achtergrond en de maatschappij. Dit doet zij door het bemiddelen in een georganiseerd maatjescontact

Vriendendienst Zuid-Holland Noord.
De Vriendendienst is een samenwerkingsverband tussen Rivierduinen en ActiVite.

Algemene doelstelling
Het stimuleren van het welzijn van mensen met een langerdurende psychiatrische problematiek door de integratie en maatschappelijke participatie in de samenleving te bevorderen.

Vriendendienst zuid Holland Noord bestaat uit drie werkgebieden:

Regio Duin- en Bollenstreek:
• Hillegom , Katwijk, Valkenburg, Rijnsburg, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, Warmond, Teylingen, met de plaatsen: Sassenheim en Voorhout.

Regio Leiden e.o.:
• Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Regio Rijnstreek:
• Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop