Jongeren en studenten

Ook als student kan je bij de Vriendendienst terecht, je kan dan via dezelfde werkwijze als bij vrijwilligers een maatje krijgen. Als je stage loopt bij de Vriendendienst kun je ongeveer 4 uur per week aan stagetijd krijgen. Je wordt door de coördinator persoonlijk begeleid en krijgt bijeenkomsten aangeboden. Deze stageplaats vraagt wel een grote mate van zelfstandigheid van jou als student.

De Vriendendienst Zuid Holland Noord is door Calibris gecertificeerd.