Deelnemers informatie

Vriendendienst Zuid-Holland Noord zet vrijwilligers in bij mensen die als gevolg van langerdurende psychiatrische problematiek in een sociaal isolement verkeren. Als u er tegenop ziet om in uw eentje iets te ondernemen en eens gezellig met iemand samen iets wil afspreken, dan kan Vriendendienst u misschien een maatje bieden. De activiteiten kunnen zeer verschillend zijn. Het kan gaan om een kopje koffie drinken, samen erop uit of gewoon een gesprek voeren. Dat hangt af van uw behoefte.

Werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld bij de Vriendendienst vindt een kennismakingsgesprek plaats met de coördinator. In het kennismakingsgesprek wordt gekeken naar uw wensen en behoeften en of u voldoet aan de criteria. Verder wordt informatie gegeven over het beleid en de werkwijze van de vriendendienst. Daarna gaat de coördinator op zoek naar een passende vrijwilliger voor u. Het contact wordt (na een kennismakingsperiode) in principe aangegaan voor een jaar.